0

İnanmakla ibadet etmek arasında nasıl bir ilişki vardır? Araştırınız.

İnanmak bir inanç sisteminin giriş kapısıdır. İman da dediğimiz bu durum, dinin olmazsa olmaz en temel şartıdır. Dine giriş anlamına gelen iman, sonrasında bir çok davranış değişikliğini de beraberinde getirmelidir.

İnsanlar genel olarak inandıkları gibi yaşarlar ya da bu eğilimi gösterirler. Herkes tam anlamıyla inancını davranışa (amele) dönüştürme kabiliyeti taşımasa da, en azından inandığını yaşama istek ve arzusunu duyar.

İslam, iman etmiş, ve imanını amele dönüştürmüş kimseler ister. Allah da yüce kitabı Kur'an'da, İman edip salih amel işleyenler diye bahseder cennete ulaşacak kimselerden. O halde iman etmiş bir kimsenin, ibadet eden bir kimse olması gerekir. Yani inancını yaşaması beklenir.Yorum Gönder

 
Top