0

Bireysel ve toplumsal yaşamında; diğer insanların haklarını gözetmek, iyiye yönelmek, adil
ve eşit davranmak insanları erdemli yapan özelliklerdendir. Bu özelliklerin yanı sıra karşılıklı
sevgi ve saygı, anlayışlı olma, yardımlaşma, dayanışma, vefa, duyarlılık gibi değerler de insanı
insan yapan nitelikler arasında yer almaktadır.

İnsan düşünen bir canlıdır.
• Anlar, akıl yürütür ve uygun çıkarımlarda bulunur.
• Araç-gereç yapar, bunları kullanıp geliştirir. Teknoloji üretir.
• Konuşur, sorgular ve fikir üretir.
• Bilgi ve beceriler edinir, bunları diğer insanlara öğretir.
• Karşılaştığı sorunlara çözümler üretir.

İnsan sosyal bir canlıdır.
• Diğer insanlarla bir arada yaşama, sevme, sevilme, kabul görme gibi ihtiyaçlar
duyar.
• Korunma, barınma ve kurallara uyma gibi gereksinimlerini karşılamak ister.
• Kültürel değerler üretir.

İnsan duyguları olan bir canlıdır.
• Mutluluk, neşe ve üzüntü gibi duygulara sahiptir.
• Sanat, estetik gibi değerler üretir.Yorum Gönder

 
Top