0

İslam inanç sisteminin temeli nedir? Açıklayınız.

Allah’a (c.c) iman, İslam inancının temelini oluşturur. Öyle ki Peygamber Efendimiz'in risaleti süresince inen ayetlere baktığımızda bunların yaklaşık üçte birinin Allah (c.c) inancıyla ilgili olduğunu görürüz. Nitekim Peygamber Efendimiz, İhlas suresinin faziletiyle ilgili bir hadisinde “İhlas suresi, Kur’an’ın üçte birine denktir.” buyurmaktadır. Bu surenin konusu Allah (c.c) inancıdır.
İslam inanç sisteminde Allah (c.c) inancı, İhlas suresinde tek satırla özetlenmiştir.

İhlas suresinde Allah’ın (c.c) oğulları ve kızları olduğunu iddia eden ehl-i kitabın ve müşriklerin inancının yanlışlığı ortaya konmuş, Allah’ın (c.c) birliği ve O’nun hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı
vurgulanarak doğru Allah (c.c) inancı açıklanmıştır. İslam’ın en temel özelliği ortaya koyduğu doğru ve duru Allah (c.c) inancıdır.Yorum Gönder

 
Top