0

Kitaplara ve peygamberlere imanın müminin hayatındaki etkileri nelerdir?

İnsanların dünya hayatındaki yolculuklarında yalnız ve başıboş bırakılmaması Allah'ın hikmetinin gereğidir. Allah insanlara bir rehber ve kılavuz kitap göndermeseydi insanlar için hayat dayanılmaz ve karanlık olurdu.

Allah'ın insanlar için dünya hayatını daha anlamlı kılmak ve insanların amaç ve gaye doğrultusunda yaşamlarını sürdürmeleri için gönderdiği din, ancak kitapların kılavuzluğu ve peygamberlerin rehberliği ile anlaşılır ve sağlam kalır.

Hakiki bir mümin, kutsal kitabının kılavuzluğunda, peygamberinin rehberliğinde hayatını sürdürürse Allah'ın gerçek dinini yaşayabilir. Başka türlü, aciz insanların din diye anlattıkları sözlere din diye kapılıp gider, hem dünyasının hem de ahiretini kaybeder.Yorum Gönder

 
Top